Rejsebetingelser


Bookingbetingelser 

Alle bookinger, ændringer og afbestillinger skal fremsendes skriftligt fra den person, der har foretaget bookingen. Alle priserne på vores hjemmeside vises i danske kroner og inkluderer skatter og moms. Authentic Scandinavia garanterer, at der ikke vil fremkomme ændringer i den aftale pris for en bekræftet booking. En detaljeret liste over alle rejseydelser der er inkluderet i rejsens pris, er specificeret for hver enkel rejse på vores hjemmeside. Udgifter som ikke er inkluderet i rejsen, som for eksempel brug af telefon, hotel minibar osv. skal betales af den rejsende direkte på overnatningsstedet eller til arrangøren af rejseydelsen. 

Ændringer 

Vi opkræver et ændringsgebyr på DKK 400, - hvis du tilføjer ekstra nætter og/eller aktiviteter efter bookingen er bekræftet. Ændringsgebyret opkræves per ændring. Vi opkræver ikke ændringsgebyr for ekstra nætter der tilføjes før eller efter rejsen. 

Refundering og ubenyttede rejseydelser 

Rejsearrangementer der annulleres eller ændres inden for 24 timer efter din afrejse, eller når rejsen er påbegyndt, er ikke berettiget refundering, og rejseydelserne kan heller ikke erstattes af alternative rejseydelser. Ubenyttede rejseydelser refunderes ikke. 

Afbestilling

 Alle afbestillinger skal sendes skriftligt til [email protected]. Afbestillingen er først gældende når Authentic Scandinavia modtager den skriftligt i vores kontortid (mandag-fredag 09:00 - 15:00). 

Følgende regler er gældende:
 
→ Selvguidede rejser
 

Gebyrer som % af den samlede pris for rejsen. 
Ved afbestilling mere end 30 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt.
Ved afbestilling 30 til 15 dage før afrejse opkræves et gebyr på 50% af rejsens pris.  
Ved afbestilling 14 til 0 dage før afrejse opkræves et gebyr på 100% af rejsens pris (hele rejsens pris er tabt).

 

Hurtigruten krydstogt
 

Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt. 
Ved afbestilling 89 til 60 dage før afrejse opkræves et gebyr på 50% af rejsens pris.
Ved afbestilling 59 til 30 dage før afrejse opkræves et gebyr på 75% af rejsens pris.
Ved afbestilling 29 til 0 dage før afrejse opkræves et gebyr på 100% af rejsens pris (hele rejsens pris er tabt). 

 

Pas, visum, told, valuta og krav til den rejsende 

Du er selv ansvarlig for at medbringe gyldige rejsedokumenter (dvs. pas, visum, vaccinationscertifikater osv.). Vi anbefaler altid at du undersøger told- / toldbestemmelserne og valutareglerne for de respektive destinationer. Bemærk venligst, at dine pasoplysninger er nødvendige for alle bookinger inkl. krydstogter (krydstogter med overnatning ombord samt alle krydstogter med Hurtigruten). 

Rejseforsikring 

Authentic Scandinavia anbefaler, at du tegner en rejseforsikring med tilstrækkelig dækning samt afbestillingsforsikring. Vi påtager os intet ansvar for manglende forsikringsdækning. Authentic Scandinavia kan ikke holdes ansvarlig for tilskadekomst eller bortkomst og beskadigelse af bagage eller andre personlige ejendele, for personskade, ulykke eller sygdom. I tilfælde af personskade, ulykke eller sygdom kan kunden som udgangspunkt ikke kræve erstatning fra Authentic Scandinavia, hvis turen bliver delvist annulleret eller annulleret. 

Rejsearrangøren annullerer rejsen  

Authentic Scandinavia forbeholder sig ret til at annullere dine rejsearrangementer ifm. force majeure. Rejsens pris vil blive refunderet, men Authentic Scandinavia hæfter ikke for yderligere krav. 

Ordensbestemmelser 

Authentic Scandinavia påtager sig ansvaret for de rejsearrangementer, der udgør rejsen, de som rejsearrangør leverer til dig. Authentic Scandinavia er ansvarlige for korrekt levering af alle rejseydelser, der er inkluderet i din rejse og som er angivet i din bookingbekræftelse. Iht. disse rejsebetingelser gælder, at hvis der er mangeler ved en rejseydelse forårsaget af Authentic Scandinavia, forbeholder vi os retten til at levere tilsvarende ydelser i kompensation. I dette tilfælde accepteres yderligere skadeskrav ikke. 

I tilfælde af, at der begås et kontraktbrud, er Authentic Scandinavia direkte ansvarlig for øjeblikkeligt tab eller tilskadekomst af kunden. Vi er dog ikke ansvarlige for at betale erstatning eller godtgørelse, hvis vores kontraktmæssige forpligtelser overfor dig påvirkes af force majeure – en ekstraordinær situation uden for vores kontrol, eller kundens egne forhold.

Ved manglende udførelse af en lovet ydelse eller ændring til ydelse af mindre værdi end den oprindelige aftale rejseydelse begrænses beløbet for godtgørelse til summen af de oprindeligt aftalte rejsearrangementer. 

Derudover er Authentic Scandinavia og deres leverandører ansvarlige for kunden, hvis rejsearrangementerne ikke udføres på en tilfredsstillende måde eller i deres fulde omfang, i strid mod forventningerne.  

Ansvaret for de enkelte bus-, taxa-, skibsfart- og andre transportselskaber, der samarbejder med Authentic Scandinavia med henblik på at organisere en rejse, afhænger af de aktuelle vilkår i de generelle forretningsbetingelser, af kontraktens forpligtelser og fælles brug. 
Eventuelle krav om erstatning eller forholdsmæssige afslag i rejsens pris – som følge af mangler, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal straks rettes til Authentic Scandinavia og bekræftes skriftligt. Hvis en klage ikke er blevet afhjulpet på stedet, kan kunden efter rejsens afslutning og inden for 30 dage efter hjemkomst fra rejsen fremsætte klage skriftligt til Authentic Scandinavia til [email protected]. Authentic Scandinavia vil derefter hjælpe med at kontakte leverandøren og vil bestræbe sig på at finde den bedst mulige løsning. Der kan ikke tages hensyn til senere klager.

Aktiviteter 

Flere af vores rejser inkluderer aktiviteter såsom hundeslædekørsel, snescootersafari, isfiskeri og lignende. I denne forbindelse fungerer Authentic Scandinavia udelukkende som agent for aktivitetsudbyderne, og Authentic Scandinavia kan derfor under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for personskade, ulykke, mistet genstande eller sygdom forårsaget af deltagelse ved eller i forbindelse med sådanne aktiviteter. 

Aftaleindgåelse 

En aftale om køb af rejse mellem kunden og Authentic Scandinavia er indgået for begge parter, når kunden rettidigt indbetaler depositum/slutbeløb og derved accepterer de generelle vilkår og rejsebetingelser. 

Persondatapolitik  

Vi beder om personlige oplysninger i forbindelse med bookingforespørgslen: navn, nationalitet, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og i visse tilfælde kopi af pas (fx i forbindelse med visuminvitationsbrev til Rusland, hvor der kræves pasoplysninger). Authentic Scandinavia videregiver alene dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt hos os. Authentic Scandinavia videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, så disse kan anvende dine oplysninger til direkte markedsføring. 
De oplysninger, vi modtager i forbindelse med bookinger, gemmes på vores aktive kundekonto i 3 år i overensstemmelse med regnskabsloven i Norge. 

Oplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til lov om offentlig forvaltning, opbevares i op til 5 år i overensstemmelse med kravene til regnskabsloven. Alle kopier af pas slettes så snart et visuminvitationsbrev er opnået. 

Vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven (GDPR) og gældende regler. Du kan kræve adgang til og flytning af dine personlige oplysninger samt rettelse eller sletning af *oplysninger (undtaget er de oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med bookinger, der skal gemmes på vores aktive kundekonto i 3 år i overensstemmelse med regnskabsloven). 

*Du kan appellere til Datatilsynet for behandling i strid med reglerne. 


Til Rejseinformation →